Installatiebedrijf Tiemens

uw partner in duurzaamheid

Koel bij hitte en behaaglijk bij koude

Wanneer u een nieuw verwarmingssysteem zoekt, bijvoorbeeld voor uw nieuwbouw,  is de warmtepomp voor u de oplossing! De warmtepomp combineert een grote energiebesparing met een hoog comfortgehalte. Bovendien spaart u het milieu.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp werkt in feite op dezelfde manier als een koelkast. Maar waar bij de koelkast het doel is om te koelen, is bij de warmtepomp verwarmen het hoofddoel. Een koelkast en een warmtepomp onttrekken warmte op een lage temperatuur en geven die warmte weer af op een hogere temperatuur.

De werking van een warmtepomp

Ondanks de verschillende soorten warmtepompen komt de werking in principe altijd op hetzelfde neer.
In een zogenaamde compressiewarmtepomp vinden drie stappen plaats:

1 Een vloeistof waarvan het kookpunt lager ligt dan de temperatuur van de omgeving dient als transportmiddel van de warmte. Onder invloed van de warmte die onttrokken wordt uit de bodem, omgevingslucht of oppervlaktewater verdampt de vloeistof.
2 De verdampte vloeistof wordt vervolgens samengedrukt door een compressor. Hierdoor stijgt de temperatuur van de damp.
3 Ten slotte wordt de damp gecondenseerd tot een vloeistof. Bij deze overgang van damp naar vloeistof komt warmte vrij. De vrijkomende warmte is bruikbaar. De vloeistof wordt door de compressor naar de verdamper gepompt, waar het proces weer van voren af aan begint.

Het rendement van een warmtepomp
Voor de productie van bruikbare warmte met een warmtepomp is energie nodig. Deze energie (aandrijfenergie) is nodig voor het samenpersen van de damp. Het rendement wordt uitgedrukt met de Engelse term Coëfficiënt Of Performance (COP).
Het COP geeft de verhouding aan tussen verkregen bruikbare warmte en aandrijfenergie. Een warmtepomp met een COP van 3,5 heeft dus 1 deel aandrijfenergie nodig om 3,5 bruikbare warmte de produceren. Het rendement is in dat geval 350%.
De COP van de huidige generatie warmtepompen ligt tussen de 1 en 6.5, afhankelijk van het type pomp en het temperatuurniveau van de warmtevraag. Richtlijnen voor de COP van warmtepompen in woningen en gebouwen zijn:

De elektrische warmtepomp: 2,5 á 6,0
De gasmotorwarmtepomp: 1,2 á 2,0
De absorptiewarmtepomp 1,0 á 1,5

Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk afgiftetemperatuur. Wanneer een warmtepomp wordt gebruikt om een woning te verwarmen is een zogenaamd lage temperatuur afgiftesysteem nodig, zoals vloer- of wandverwarming.

De warmtepomp en vloerverwarming

In de woningbouw waar behoefte is aan verwarming en koeling is het gebruik van warmtepompen in combinatie met vloerverwarmingssystemen de ideale oplossing. Door de warmtepomp te combineren met lage temperatuurverwarming ontstaat een optimaal comfort. Dankzij het lage temperatuurtraject heeft de warmtepomp een hoog rendement.

Denk hierbij aan een COP tussen de 5,5 en 6,5 (het rendement is dan 650%).
Het toepassen van een warmtepomp gecombineerd met een HR cv-ketel is qua investering zeer aantrekkelijk. Hierbij wordt de capaciteit van de warmtepomp zo gekozen dat deze het merendeel van de energie op jaarbasis levert, minimaal 85%. De overige energie wordt door de ketel geleverd. In de zomer kan de bestaande infrastructuur gebruikt worden om zogenaamde passieve koeling toe te passen. De bron wordt gebruikt voor het afkoelen van het gebouw terwijl de warmtepomp wordt uitgeschakeld.

Dit levert zo een aantal aantrekkelijke voordelen op:

• U bespaart veel energie vanwege de vloerverwarming en een lage aanvoertemperatuur;
• De uitstoot van CO2 wordt aanzienlijk beperkt;
• Het comfortniveau ligt dankzij de vloerverwarming en passieve koeling erg hoog. Er treden geen hinderlijke stofbewegingen of tochtverschijnselen op;
• Doordat de bron voor de koeling zorgt is er op relatief goedkope manier een topkoeling gerealiseerd. Alleen de circulatiepompen nemen energie voor de koeling;
• De EPN van het gebouw gaat omlaag, of geeft bouwkundig mogelijkheden voor het toepassen van andere materialen;
• De installatie behoeft weinig onderhoud in vergelijking met een cv-ketel;
• De installatie is duurzaam, de componenten hebben een lange levensduur.

De warmtepomp combineren met ventilatorconvectoren
Convectoren werken volgens een ander verwarmingsprincipe dan radiatoren. Deze zijn dan ook bij uitstek geschikt om in combinatie met vloerverwarming te worden toegepast. Convectoren werken voornamelijk door convectiewarmte, waarbij er een opwaartse luchtstroom ontstaat tussen de verwarmde lamellen. Daarnaast is er sprake van een lichte vorm van straling. Met ventilatorconvectoren kan tevens gekoeld worden. Het grote voordeel is dat u op een verantwoorde wijze uw bedrijfsruimtes verwarmt en dat u in combinatie met een warmtepomp jaarlijks fors bespaart op uw energierekening.

Besparing
Wilt u uitrekenen hoeveel dat in uw situatie zou kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag een berekening voor u.